Close

Hoạt động chính

Hoạt động chính

Thực hiện hóa sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Liên hiệp Khoa học doanh nhân Việt Nam thực hiện:

-  Thành lập các Ủy ban chuyên trách nhằm tham mưu và trực tiếp hỗ trợ cộng đồng dựa trên thế mạnh của các chuyên gia, các Doanh nhân.

-  Thành lập các câu lạc bộ: mô hình sinh hoạt cộng đồng gắn kết tình đồng hương, gắn kết doanh nhân tại TPHCM với địa phương thông qua đó tạo giá trị chiều sâu trong kết nối kinh doanh.

-   Thành lập các trung tâm  với nhằm xây dựng công cụ thiết thực để thực thi nhiệm vụ. Mỗi Trung tâm có chức năng riêng, tất cả đều phục vụ mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

+ Trung tâm Công nghệ - Thông tin – Truyền thông ICT Việt Nam: đưa ra những công cụ công nghệ và giải pháp truyền thông chính là xây dựng tổ hợp truyền thông từ mạng truyền hình trực tuyến, kho lữu trữ dữ liệu thông tin doanh nghiêp, các kênh truyền thông doanh nghiệp.

+ Trung tâm xúc tiến thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp: giúp doanh nghiệp kiện toàn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, xúc tiến giao thương trong ngoài nước, cùng lĩnh vực. Hỗ trợ thức đẩy đầu ra cho doanh nghiệp.

+ Trung tâm huấn luyện kỹ năng thế hệ trẻ: triển khai môi trường giúp các bạn sinh viên sớm tiếp cận doanh nghiệp, các bạn trẻ xác định năng lực bản thân để chọn con đường lập nghiệp phù hợp đồng thời giúp Doanh nghiệp có lực lượng nhân sự trẻ chất lượng, đội ngũ kế thừa có chất lượng.

-  Phối hợp với các tổ chức, Viện, Trung tâm có chức năng chuyên môn triển khai chương trình khảo sát và cấp chứng nhận sản phẩm, xúc tiến giao thương cho Doanh nghiệp nhằm xây dựng cũng như động viên Doanh nghiệp tự tin vững vàng trên con đường phát triển bền vững.