Close

CLB thương gia thương hiệu Tây Ninh

LỄ RA MẮT CLB THƯƠNG GIA - THƯƠNG HIỆU TÂY NINH

CLB thương gia - thương hiệu Tây Ninh được thành lập nhằm kết nối cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Tây Ninh, trên tinh thần hợp tác và phát triển.