Close

Các dịch vụ hỗ trợ tư vấn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam - ICT Việt Nam

Các dịch vụ hỗ trợ tư vấn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam - ICT Việt Nam

Với các dịch vụ hỗ trợ, Trung tâm ICT Việt Nam sẵn sàng tư vấn nhằm giúp các Doanh nghiệp đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất trong giải pháp Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Tư vấn và triển khai dịch vụ sở hữu trí tuệ:

- Tư vấn, thiết kế và xây dựng thương hiệu:

- Tư vấn, xây dựng và đào tạo các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng:

- Tư vấn, xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông đa phương tiện:

- Tư vấn và hỗ trợ các media booking cho Doanh nghiệp:

- Tư vấn, xây dựng và triển khai các chương trình quảng cáo và tiếp thị cho Doanh nghiệp: